• Najčastejšie otázky ohľadom služieb detektíva

Koľko stojí súkromný detektív a aká je cena detektívnych služieb?

Cenu za detektívne služby je možné nastavovať viacerými spôsobmi. Najčastejšie sa používa hodinová sadzba a kilometre za použité vozidlo, kde je štandardom 15€/h a 0,40€/km. Okrem toho si viaceré firmy nechávajú preplácať náklady na ubytovanie, vstupné, občerstvenie pri sledovaní v podniku, parkovné a ďalšie výdavky.

Našou prioritou bolo vytvoriť prehľadný cenník služieb, ktoré si budú môcť dovoliť aj obyčajný ľudia.

U nás platíte 90€ za jeden deň + 0,40€/km.Koľko stojí súkromný detektív v Bratislave a koľko v iných mestách?

Sídlo našej detektívnej kancelárie sa nachádza v Bratislave a tu máme pochopiteľne najviac prípadov. No zároveň máme zamestnaných ľudí aj v iných krajských mestách, aby sme boli k riešenému prípadu čo najbližšie. Rovnako výhodne ako detektívne služby v Bratislave, poskytujeme aj služby súkromného detektíva v Trenčíne a v Trenčianskom kraji alebo v Nitre a Nitrianskom kraji. Množstvo prípadov riešime takisto na východnom Slovensku, preto nie je problém po ceste vyriešiť aj prípady v iných mestách.Ako dlho môže trvať dokazovanie nevery?

Už sa nám podarilo neveru odhaliť behom jednej hodiny a niekedy môžeme údajného neverníka sledovať celý rok a nevera sa nepreukáže. Dôležité je, aby súkromný detektív odviedol kvalitnú prácu a nepremárnil dôležitý moment. Ostané už bude závisieť od ostražitosti sledovanej osoby a úsilia, ktoré bude na utajenie nevery vynakladať.Aké dôkazy o nevere môžem očakávať?

V ideálnom prípade zachytíme milenecký pár pri bozkávaní, objímaní alebo držaní za ruky. V tých zložitejších prípadoch sa považuje za úspech zachytiť aspoň vyzdvihnutie milenca / milenky, parkovanie na ich adrese alebo vychádzanie z bytu po spoločne strávenej noci.Dokáže súkromný detektív získať výpisy hovorov, SMS správ alebo lokalizovať telefón?

Detektívna kancelária nemá špeciálne oprávnenia, vďaka ktorým by tieto údaje mohla zákonne získať od operátora alebo od príslušného útvaru PZ. Existuje však množštvo monitorovacích programov, ktoré sa dajú za určitých okolností do telefónu nainštalovať, aby ste sa k predmetným informáciám dostali.Poskytujete detektívne služby na zisťovanie elektronickej komunikácie?

Podobne ako pri sledovaní mobilnej komunikácie, môžete využiť monitorovacie programy na sledovanie PC. 

Služby spojené s "hackovaním" emailu alebo facebook účtu neposkytujeme.Môžem dôkazový materiál použiť na súde?

Na súde môžete použiť čokoľvek, čo pomôže k objasneniu prejednávanej veci. Dôležité je, aby boli dôkazy získavané zákonným spôsobom. Detektívna kancelária, ktorá disponuje licenciou na vykonávanie detektívnych služieb, má v tomto smere širšie možnosti ako bežní ľudia. Dôkazy získané súkromným detektívom pri riešení nevery tak môžete bezpečne na súde použiť. Výnimkou sú sporné fotografie, ktoré súkromný detektív nesmie vytvárať bez vedomia dotknutej osoby, ale na súde ich za určitých okolností môžu prijať.Ako rýchlo dokážete nasadiť súkromného detektíva?

Po vybavení formálnych záležitostí dokážeme súkromného detektíva do terénu poslať prakticky okamžite.

V podstate potrebujeme mať iba podpísanú zmluvu o poskytnutí detektívnej služby a uhradenú zálohu.Poskytujete aj iné detektívne služby ako dokazovanie nevery?

Dokazovanie nevery patrí medzi najčastejšie využívané detektívne služby, preto nevera tvorí drvivú väčšinu riešených prípadov. Podobné postupy, technické zariadenia, kontakty a diskrétny prístup však majú uplatnenie aj v iných oblastiach života. Súkromný detektív dokáže pomôcť aj pri hľadaní stratených príbuzných, preverovaní majetkových pomerov dlžníka, odhaľovaní krádeží vo firme, zisťovaní povesti a solventnosti u obchodných partnerov alebo pri získavaní dôkazov o nelegálnom podnikaní. Veľakrát sa na našu detektívnu kanceláriu obrátia aj obete vandalizmu, prenasledovania, nešťastní rodičia drogovo závislých detí alebo v prípadoch šikany na škole.


Skrátka, dokážeme pomôcť s mnohými problémami, podstatné je iba to, aby sme napomáhali dobrej veci.