Cena detektívnych služieb

Ceny sa snažíme nastavovať prehľadne a v takej výške, aby sme boli dostupní aj pre obyčajných ľudí.

Pri práci mimo BA sú ubytovanie a doprava zahrnuté v cene, vzdialenejšie miesta sa riešia dohodou.

 • 90€
  1 deň práce
  • 1 nasadený detektív
  • Doprava iba 0,40€/km
  • Ubytovanie zahrnuté v cene
  • Záloha na prácu sa uhrádza vopred

Odporúčaný počet ľudí

Nasadenie jediného detektíva sa odporúča iba s použitím GPS lokalizácie alebo v jednoduchých prípadoch, kde sa osoba presúva na krátke vzdialenosti.

Jeden nasadený detektív sa musí držať vo väčšej vzdialenosti, aby nedošlo k prezradeniu sledovania, preto hrozí riziko straty sledovanej osoby.

Pri zložitom pohybe (mhd, taxi, bicykel) treba počítať aspoň s dvomi ľuďmi alebo s viacerými pokusmi.

 Nezáväzná objednávka služieb 
 

Vyplňte náš objednávkový formulár so základnými informáciami o prípade, aby sme vedeli zvoliť najlepší postup.

Obratom vás budeme informovať o voľnom termíne, zmluvných formalitách a platobných podmienkach.