• Súkromný detektív - ponuka práce
    Hľadáme šikovných kolegov

Požiadavky na prácu detektíva

1. Vodičské oprávnenie a dlhoročná prax vo vedení vozidla

Dokonalé šoférske zručnosti sú nevyhnutné, pokiaľ máte záujem pracovať ako súkromný detektív.


2. Odborná spôsobilosť typu S podľa zákona o SBS

Detektívne služby poskytujeme v medziach zákona, preto každý nový kolega musí disponovať odbornou spôsobilosťou a spĺňať ďalšie požiadavky podľa zákona o SBS - spoľahlivosť, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. 


3. Technická zdatnosť v práci na PC a telefóne

Počas práce využívame množstvo techniky, na ktorej ovládanie sa vyžadujú aspoň priemerné technické zručnosti. 


4. Spoľahlivosť a diskrétnosť

Vyžadujeme dochvíľnosť, svedomité plnenie dohodnutých pokynov a zodpovedný prístup k práci. 


5. Časová flexibilita

Nový kolega musí byť ochotný pracovať aj vo večerných hodinách, cez víkend a v prípade potreby aj mimo mesto. Pokiaľ uvedené požiadavky spĺňate a mali by ste záujem pre nás pracovať, pošlite nám Váš životopis a aktuálnu fotografiu na email:

detektivne.sluzby.as@gmail.com